Κυριακή, 11 Απριλίου

Διαδικτυακή η συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων την Τετάρτη

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Μείωση μισθώματος σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2) Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας από την οικία Νικολάου Χρ. έως την οικία Ζουρνη Χρ

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3) Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις εγκαταστάσεις του Ελαιοτριβείου Ζώνα στο Κυριάκι

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4) Εφαρμογή της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής μελέτης βάσει της μεσοπρόθεσμης εφαρμογής της σε ότι αφορά την τελική κυκλοφοριακή λειτουργία οδών του κέντρου Λιβαδειάς σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5) Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2020

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6) Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Λεβαδέων.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7) Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Λεβαδέων (κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”).

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

8) Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λεβαδέων (κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”).

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9) Απαλλαγή , μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2021 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

10) Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2020-2021

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

VΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12) Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος
Share.

Leave A Reply