Παρασκευή, 16 Απριλίου

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το απόγευμα το Δ.Σ Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων σήμερα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Καθορισμός Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.(Η 267/2020 Απόφαση της Ο.Ε)
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

2) Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης για το έτος 2021. .(Η 267/2020 Απόφαση της Ο.Ε)

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
3) Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (299/2020 Απόφαση Ο.Ε)

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4) ) Έγκριση Σχεδίου Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης των αύλειων χώρων επιλεγμένων σχολείων (3ου , 4ου, 5ου, 7ου Δημοτικών Σχολείων και 1ου Γυμνασίου Λιβαδειάς) σε γήπεδα πολλαπλών χρήσεων

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

7) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32 MW της εταιρείας “ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ A.E.E.” στη θέση “Τσίβερι” των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV για τη σύνδεση του Κ.Υ.Τ. Αγίου Νικολάου με το Κ.Υ.Τ. Διστόμου” στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας.

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9) Ρυμοτομική απαλλοτρίωση στις πινακίδες 3Ν-10Ν και πιο συγκεκριμένα επί του τμήματος της οδού Έρκυνας μεταξύ των οδών Θουκιδίδου και Ξενοφώντος (1/2015 πράξη αναλογισμού). . (Η Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share.

Leave A Reply