Σάββατο, 10 Απριλίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι . ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1)   Έγκριση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών  της  1ης έως και την 20η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.  

ΙΙ   ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2) Έγκριση  του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2021 (    /2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

3)   Έγκριση 20ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (304/2020 Απόφαση Ο.Ε)  ·      Σ.

4)  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2021.

5)  Συγκρότηση επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81  για το έτος 2021.

6)   Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81  για το έτος 2021. ·

ΙΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7)  Ανάπλαση του ιστορικού χώρου της Αγίας Παρασκευής  σύμφωνα με την 93/2020 μελέτη με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”.

 

ΙV . ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

      ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

8)  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

Share.

Leave A Reply