Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Την Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου στις 18:00, θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Ι.ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1)Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

2)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων ως μέλος του δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας «POWER POOR»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3)Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

•Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4) Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. (Η 1/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

IV ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5)Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2021

• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share.

Leave A Reply