Τετάρτη, 21 Απριλίου

Αιτήσεις εκπαιδευτών για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δ. Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη  συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) ,απευθύνεται  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου για:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙA ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ .

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ.

Βασικός στόχος του έργου είναι η  καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) δια βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες  γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.). Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα

Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, ενδεικτικά, είναι:

 • Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης
 • Διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης
 • Συλλογή και αποστολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (microdata) σε έντυπη μορφή
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης.
 • Συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο για το e-learning (για τα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης) Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση. Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr) και θα  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.grΠροθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:

  23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00)

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Ιωάννα Παπακωνσταντίνου, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λεβαδέων, στην οδό Γ.Σεφέρη 3, 2ος όροφος.

  Τηλ. Επικοινωνίας 2261 3 52201, email: gpapapakonsta@gmail.com

Share.

Leave A Reply