Κυριακή, 16 Μαΐου

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στη Στερεά Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται 1071 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 25.016.635,25 ευρώ.

Απορρίπτονται λόγω μη πληρότητας, τυπικών προϋποθέσεων και βαθμολογίας, 470 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη 9.687.241,66 ευρώ.
Δεν αξιολογήθηκαν και απορρίπτονται σύμφωνα με την αίτησή τους, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού 2.647 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 69.942.383,53 ευρώ.

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν από την ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής του αιτήματος εκταμίευσης καθώς και για τις υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με τη βαθμολόγησή σας και τους όρους έγκρισής σας, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται να δώσει μικρή ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής και να συμβάλλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας που έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την πανδημία.

Την αύξηση του ποσού χρηματοδότησης έχουν ζητήσει οι παρατάξεις του περιφερειακού Συμβουλίου Στερεά Υπεροχής, του Δημήτρη Αναγνωστάκη και Πατρίδα μας η Στερεά, της Κατερίνας Μπατζελή, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 45%  των 25 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε Εύβοια και Ευρυτανία, ενώ μόλις το 10% αφορά στον κλάδο της εστίασης.

Share.

Comments are closed.