Κυριακή, 11 Απριλίου

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Θηβαίων.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδικοί Σταθμοί 2018-2019 – οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019»

– Ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα  
Οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher), ανά νομό και δήμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :

  1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από  από την ειδική εφαρμογή«οριστικά αποτελέσματα»της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ),
  2. Να απευθυνθούν,άμεσα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Θηβαίων για την

εγγραφή των παιδιών τους,

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω της ειδικής εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα / Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher)

  1. Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία

αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

  1. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς τηνΕ.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τιςπληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του
  2. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή από 3.9 έως

6-9-2017 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού

πιστοποίησης).

Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική

εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα

ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (Voucher)

Γραφείο Τύπου Δήμου Θηβαίων

Κύπρου 3, 32200 Θήβα

Τηλ: 2262350652

e-mail: dimosthivas@thiva.gr

website: www.thiva.gr

Share.

Leave A Reply