Παρασκευή, 14 Μαΐου

Καθορισμός τελών στο Δ.Σ Λεβαδέων την Τετάρτη

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο καθορισμός των δημοτικών τελών για το 2019, θα απασχολήσει, μεταξύ άλλων το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων, που ορίστηκε  για την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα.  

Κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” , σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση σύναψης δανείου για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποϊα, ασφαλτοστρώσεις κ.α) συνολικού ποσού 635.000,00€ (η απόφαση της οικονομικής Επιτροπής που θα ληφθεί την 27/11/2018 και η οποία αποτελεί εισήγηση προς το Δ.Σ , θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2019

( 397/2018 Απόφαση Ο.Ε) .

ΚΟΣΜΙΔΗ

Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2019 (398/2018 Απόφαση Ο.Ε) .

ΚΟΣΜΙΔΗ

Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2018 σε ομάδες ,που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν.4368/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 .

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων αυτού και έγκριση ανάθεσης αυτών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας 1ου και 2ου Σταδίου << Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία υποβολής πρότασης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Λεβαδέων, στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο ΄΄Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου΄΄ (ΟΠΣ:2658)>>

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας και των Τεχνικών Εκθέσεων που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα αυτού, στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη Δράση «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (Κωδ. Πρόκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ 2658) με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2018.

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσίας “Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας “ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2018 στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share.

Leave A Reply