Δευτέρα, 19 Απριλίου

Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων την Τετάρτη 1η Ιουλίου

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κεκλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του στο Παλαιό Δημαρχείο, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα .

  • ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
  1. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του αλουμινίου της Ελλάδος του Τομέα Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος Α.Ε και του Δήμου Λεβαδέων για την Αναβάθμιση των αιθουσών και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού σχολείου (Κοινότητας Αγίου Γεωργίου) Λιβαδειάς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της.

2) Υποχρεωτική έγκριση της  10ης   αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης, για την πρόσληψη προσωπικού   συνολικού αριθμού έξι  (6)  ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  διάρκειας δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (143/2020 Απόφαση Ο.Ε)

3)  Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (144/2020 Απόφαση Ο.Ε

4)  Επικαιροποίηση της 38/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την  υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον ‘Αξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΒΑΚ)

5)  Επικαιροποίηση της αριθ.619/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων, για την  υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”  έτους  2018

6) Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ»  Κοινότητας Χαιρώνειας (με χρήση Καφέ – Σνακ Μπαρ).

7)  Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τα δημοτικά  ακίνητα στην περιοχή της Κρύας που ανήκουν στην ΕΤΑΔ

 

  ΙΙ.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8)  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Βελτίωση Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο»

9)    Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  52/2020 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

10)  Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  48/2020 μελέτης με τίτλο: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

11) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  54/2020 μελέτης με τίτλο:  «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ  ΕΛ. ΓΟΝΗ»

12)  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

13)  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ»

14) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ»

15) Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις οικίες Αγγελόπουλου – Δελή στην  Τ.Κ. Δαύλεια

 16) Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στα όρια ιδιοκτησίας Τζιτζώκου Ιωάννη

 

ΙΙΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17) Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμούς

18) Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού

19)  Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ  

      ΜΑΘΗΣΗΣ

20) Τροποποίηση εν μέρει της υπ αριθμ. 31/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί οργάνωσης και λειτουργίας κατασκήνωσης στη θέση Ελικώνα  Δήμου Λεβαδέων

 21) Μείωση  των  τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο 2020  λόγω της μη καθημερινής  προσέλευσης των  νηπίων ώστε να τηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών λόγω του covid-19

22)  Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

23) Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

24) Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 2ου Δημοτικού σχολείου  Λιβαδειάς.

25)  Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

 

 

Share.

Comments are closed.