Σάββατο, 8 Μαΐου

Μείωση εισφορών για 250.000 μη μισθωτούς

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από τον Ιανουάριο του 2019 με νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο ορίζονται οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους μη μισθωτούς ως μισθωτούς  ως εξής:

• Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μειώνεται, από την 1/1/2019, κατά 33,3%: από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.

• Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%: σε 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.

• Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, μειώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.

• Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται, αναδρομικά από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος.

Για το σύνολο των μη μισθωτών ισχύει η ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν.4387/16.

Παράλληλα, για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς , δικηγόρους και γιατρούς, το νομοσχέδιο θα προβλέπει μείωση των εισφορών υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, οι οποίες θα υπολογίζονται ως ποσοστό (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) επί του βασικού μεικτού μισθού, δηλαδή επί των 586 ευρώ. Οι ελάχιστες εισφορές για το επικουρικό θα ανέλθουν σε 41 ευρώ/μήνα (7% Χ 586 ευρώ), ενώ οι ελάχιστες εισφορές για το εφάπαξ θα ανέλθουν σε 23,4 ευρώ/μήνα (4% Χ 586 ευρώ).

Ακόμη, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που άπτονται ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων:

-Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης. Στο εξής, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι άμεσα θιγέντες από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, θα μπορούν να παρίστανται με δικηγόρο στην εκδίκαση και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που δίνει η δικονομία στους παράγοντες της δίκης.

-Ενισχύεται θεσμικά και οργανωτικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω της ίδρυσης νέων τμημάτων και της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προστασίας των Επιθεωρητών Εργασίας. Ειδικότερα, ορίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση η περίπτωση ψευδούς καταμήνυσης, επίθεσης, απειλής, εξύβρισης και έμπρακτης εξύβρισης κατά την διάρκεια του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας και δημιουργείται η πρόβλεψη για ένα λειτουργικό σύστημα νομικής εκπροσώπησης των Επιθεωρητών σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που προκύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

– Δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να καλύπτει το κόστος της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω ειδικών προγραμμάτων. Ακόμη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και της Επιτροπής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών  ως κοινωνικός εταίρος που έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση.

– Συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους. Οι προκηρύξεις των θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 28.2.2019.

Πλασματικά έτη

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 και την καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ήδη καταβληθείσας εισφοράς και της καταβλητέας σύμφωνα με τον ν.4387/2016. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η δαπάνη για την αναγνώριση πλασματικών ετών. Στο σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι όσοι έχουν αναγνωρίσει αλλά  δεν έχουν αξιοποιήσει τον εν λόγω πλασματικό χρόνο θα κληθούν να καταβάλλουν την διαφορά.

Όπως αναφέρεται  στο νομοσχέδιο «σύμφωνα με το παλιό καθεστώς οι ασφαλισμένοι εξαγόραζαν πλασματικό χρόνο ασφάλισης εισφορά υπολογιζόμενη επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού χωρίς αυτό να επηρεάζει το ποσό της οριστικής τους σύνταξης. Με το νέο καθεστώς που θα επιφέρει το νομοσχέδιο ο πλασματικός χρόνος εξαγοράζεται με εισφορά υπολογιζόμενη επί του τελευταίου μηνιαίου εισοδήματος. Ανάλογα το ποσό της καταβαλλόμενης εισφοράς επηρεάζονται και οι συντάξιμες αποδοχές. Επειδή οι αναγνωριζόμενοι μήνες ασφάλισης στο νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των εισφορών έχουν αντίκτυπο στο τελικό ποσό της σύνταξης και επειδή όσοι εξαγόρασαν με το προϊσχύον καθεστώς χωρίς να έχουν αξιοποιήσει ακόμη αυτό το χρόνο θα μπορούσαν να θίγονται λόγω μεταγενέστερης μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να υπαχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς του ν. 4387/2016 καταβάλλοντας την διαφορά».

Εκκαθάριση οφειλών υγείας

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/12/2019 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ..

Η διαδικασία θα ισχύσει έως το τέλος του 2019 και προβλέπει 100% εξόφληση προς τους ασφαλισμένους – ασθενείς. Αντίθετα, για ιδιώτες και παρόχους, οι πληρωμές προβλέπονται «κουρεμένες» από 5% έως και 45%. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά την εκκαθάριση, αφού συμψηφιστούν με τυχόν ληξιπρόθεσμες κάθε είδους οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, πλην των ρυθμισμένων, και μάλιστα κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

Αναλυτικά, η ρύθμιση των οφειλών αφορά φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κλπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κλπ., καθώς και ασφαλισμένους. Κι ενώ για τους τελευταίους αλλά και για τους παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί οι οφειλές, η εξόφληση θα γίνει στο 100%, για τους υπόλοιπους ιδιώτες, βασική προϋπόθεση ρύθμισης και πληρωμής, είναι η γενναία μείωση της οφειλής. Αναλυτικά,  τα ποσοστά μείωσης που αφορούν στις οφειλές, προ ΦΠΑ, είναι :

α. Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια:

αα) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.

αβ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.

β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.

γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:

βα) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.

ββ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.

δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).

ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 5%.

στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.

ζ. Φαρμακεία ποσοστό 3,5%.

Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές μέχρι 15.000 με έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 με έκπτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας του απομένοντος υπολοίπου.

Share.

Leave A Reply