Τρίτη, 19 Ιανουαρίου

Μέτρα προστασίας από το Δικηγορικό Σύλλογο Λιβαδειάς

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακοίνωση

Επειδή, μετά την έκδοση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και των από 12.3.2020 και 15.3.2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ B 833/2020) και (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020) αντίστοιχα,  και τις εκθετικές συνέπειες από τον κορονοϊό COVID-19, επιβάλλεται στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων μας

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ μετά από έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στις 16/3/2020, προτρέπει τα μέλη του να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία εντολέων συνεργατών κλπ, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων στα γραφεία τους και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, με εξαίρεση τις υποθέσεις των οποίων η εκδίκαση επιτρέπεται κατά την διάρκεια της αναστολής των δικαστηρίων και πάντα με τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης και να αποφεύγουν χώρους όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Επίσης για τους ίδιους παραπάνω λόγους αποφάσισε τα εξής:

Τα γραφεία του και τα εκδοτήρια συλλόγου θα λειτουργούν κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 09.00 έως 12 μ. και πάντα λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο αποτροπής της μετάδοσης του ιού. Οι συναλλαγές στα εκδοτήρια θα γίνονται από την εξωτερική πλευρά του χώρου.

Επίσης δεν θα δέχεται αιτήσεις για τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων προκειμένου να διεξαχθούν τυχόν ορισθησόμενες αρχαιρεσίες σωματείων.

Η παραμονή  των μη εχόντων την δικηγορική ιδιότητα στα γραφεία και τα εκδοτήρια του  συλλόγου απαγορεύεται.

Για αιτήματα συναδέλφων όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.  αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου : dslevadias@gmail.com .

Για κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ισχύς των ως  άνω αποφάσεων διαρκεί μέχρι 27-3-2020 και στη συνέχεια θα γίνει επανεκτίμηση για την παράταση ή μη της ισχύος τους. Αν η συμμετοχή μας στα εν λόγω μέτρα είναι καθολική, και η συμμετοχή μας στην αποτροπή του κινδύνου θα βαίνει εκθετική.

Share.

Leave A Reply