Δευτέρα, 10 Μαΐου

Οι προτάσεις Μπατζελή για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση,

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στο DelphiEconomicForumIV, στους Δελφούς, συμμετείχε η Κατερίνα Μπατζελή. Στο πάνελ εργασίας με θέμα: «Πολιτική  συνεννόηση για την αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα», συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, οι βουλευτές, Κωστής Χατζηδάκης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,Δημήτρης Σεβαστάκης, Χάρης Θεοχάρης, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και του επιχειρηματικού κλάδου, οι Κωνσταντίνος Μίχαλος, Νίκος Κουτσιανάς, Πασχάλης Αποστολίδης. Καθηγητές, Σύμβουλοι και Νομικοί της Δημόσιας Διοίκησης, οι Μιχάλης Ιακωβίδης, Λεωνίδας Χριστόπουλος και Σωτήρης Μπρεγιάννος.

Κατά την έναρξη της ομιλίας της, η πρώην Ευρωβουλευτής και νυν Υποψήφια Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναφέρθηκε στις συνέπειες της κρίσης, τονίζοντας πως δεν αλλάζουν μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά «επηρεάζουν, ταυτόχρονα, τη φιλοσοφία για τη δομή του Κράτους και της Πολιτείας. Για το λόγο αυτό, μία δημοσιονομική κρίση – κατ’ επέκταση και πολιτική- δεν μπορεί να συμπλέει με μία κρίση απώλειας της ταυτότητα της μελλοντικής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Μπατζελή, με δεδομένη τη σημερινή κρατική λειτουργία, κρίνεται  επιτακτική η ανάγκη για διαβούλευση και συνεννόηση, τονίζοντας πως:«κάθε μεταρρύθμιση και μεγάλη αλλαγή, προϋποθέτει συναίνεση βασικών κοινωνικών παραγόντων και αυτό διότι έχουμε φύγει από τη φάση εκείνη που ένα κράτος διοικεί μόνο του. Έχουμε περάσει σε ένα πολύ πιο σύνθετο θέμα που λέγεται πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, (multilevelgovernance) και η πρόθεση για πολιτική συναίνεση για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλά και για τις νέες τεχνολογίες που θα προσδιορίσουν το μοντέλο διακυβέρνησης, καθίσταται απολύτως απαραίτητη».

Στο πλαίσιο αυτό, η υποψήφια Περιφερειάρχης Στερεάς, επεσήμανε τη βαρύτητα της πολιτικής συναίνεσης και για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση, καθώς σήμερα το σύστημα διοίκησης είναι «πολύκεντρο» για τη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συντονισμός για την απλοποίηση των τελικών αποφάσεων. Παράλληλα, η υπάρχουσα αποκεντρωμένη διοίκηση όπου τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων, μέρος των οποίων ενώ είναι αποκεντρωμένα στην Περιφέρεια – η τελική απόφαση ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο, και ταυτόχρονα, οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν έχουν αριθμητικά το ανάλογο προσωπικό προκειμένου να διαχειριστούν τη μερική, έστω υποτυπώδη αυτή, αποκέντρωση. Με δεδομένα αυτά, η Κατερίνα Μπατζελή, κατέληξε πως: «Οι περιφέρειες, οι οποίες θέλουν και που οφείλουν, να συμπεριληφθούν στο νέο σχεδιασμό, πρέπει να αλλάξουν τη δομή τους, τη λειτουργία τους με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, των αποφάσεων και των εγκρίσεων, της φιλοσοφίας του ρόλου τους. Να εξετάσουν δημιουργικά τις συμμαχίες, τις διαπεριφερειακές και ευρωπαϊκές δικτύωσής τους καθώς και τις σχέσεις τους με τον ιδιωτικό τομέα, καταρχήν με εκείνον που παράγει στην κάθε περιφέρεια».

Στο σημείο αυτό, η υποψήφια Περιφερειάρχης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν στη διαμόρφωση πολιτικής συνεννόησης για τη δημόσια διοίκηση.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία:

 • Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση, υπό την έννοια του άρθρου 3, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, σημαίνει άσκηση μεγάλου μέρους των δημοσίων πολιτικών από αιρετά όργανα και ανεξάρτητη πολιτική η οποία πρέπει να υλοποιηθεί από διοικητικά ικανά όργανα. Αυτή η προοπτική πρέπει να γίνει Νέα, Σύγχρονη, Αποτελεσματική αλλά και Ανταγωνιστική στο μέτρο που οι Περιφέρειες της χώρας μας, σχεδιάζουν, συμμετέχουν και αντλούν πόρους για να πετύχουν, τους στόχους τους που απορρέουν από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές.
 • Η Κεντρική Κρατική Διοίκηση, πρέπει σε εθνικό επίπεδο να λάβει απόφασηγια τη διοικητική, λειτουργική και αναπτυξιακή αποκέντρωσή του.
 • Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, απαιτείται αναβάθμιση των συλλογικώνοργάνων της Αυτοδιοίκησης, των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, με τα Περιφερειακά Συμβούλια να αποκτούν προοδευτικά ευρύ πλέγμα κανονιστικών αρμοδιοτήτων,ώστε η Περιφέρεια να αναδεικνύεται σε ρόλο ρυθμιστήτων οικονομικών και διοικητικών σχέσεων ιδίωςστους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής. Αντίστοιχη, πρέπει να είναι η αναβάθμιση των Εκτελεστικών Οργάνων και η ανάδειξή τους σε πραγματικά όργανα Διακυβέρνησης, σε «Περιφερειακές» και «Τοπικές Κυβερνήσεις».
 • Η Δημόσια Διοίκηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της Νέας Περιφερειακής Διακυβέρνησης, είναι Διοίκηση σύνθετων στόχων, δηλαδή, είναι εκείνη που μπορεί να εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις, μπορεί να σχεδιάζει και να οργανώνει, μπορεί να μετρά αποτελέσματα. Συνεπώς, η δομή της είναι η βάση στην οποία η Περιφερειακή Διοίκηση δεν μπορεί να εξακολουθεί να είναι ασύνδετα χωροθετημένη στο πλαίσιο του παλιού σχεδιασμού της. Χρειάζεται συνοχή και ενιαίο κέντρο ιεραρχίας. Παράλληλα, όμως πρέπει να αποκεντρώνεται στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματός της.Το ανθρώπινο δυναμικό ως πλούτος της Περιφερειακής Διοίκησης, πρέπει να αξιοποιηθεί οργανωμένα. Η Περιφέρεια πρέπει να επενδύσει στους πολίτες της,στοχευμένα και να λειτουργήσει ως καθοδηγητής ώστε να μην παραμένουν αναξιοποίητοι και άεργοι. Οι κατευθύνσεις για να κινηθεί η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια είναι:
 1. Αξιοποίηση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού και δια βίου κατάρτισης του.
 2. Μετακίνηση έμπειρου προσωπικού από τις οργανικές μονάδες των Υπουργείων.
 3. Νέο προσωπικό, κυρίως τεχνοκρατικής κατεύθυνσης.
 4. Υπηρεσία αυτοτελούς περιφερειακής υπηρεσίας ΜΟΔ-Μονάδα διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων.
 5. Υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων  newpublicmanagement με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών.
 6. Να αποκτήσει ενιαία ποιοτικά χαρακτηριστικά με επίκεντρο την εισαγωγή νέων καινοτόμων διοικητικών προτύπων.
 7. Να εμπεδωθεί σε ουσιαστικότερο βαθμό η διαφάνεια στην δράση της διοίκησης.
 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Περιφερειακής Διακυβέρνησης,οικονομική αυτοδυναμία, σημαίνει επάρκεια πόρων αντίστοιχων με τις αρμοδιότητες. Όσο αυξάνονται οι αρμοδιότητες με την αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας τόσο πρέπει να αυξάνονται και οι πόροι είτε αυτοί μεταβιβάζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε με σύστημα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων(ΚΑΠ).

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους Δήμους και για τις Περιφέρειες. Δεδομένουδε των νέων ευρωπαϊκών δεδομένων, η επίτευξη οικονομικής και αναπτυξιακής αυτοδυναμίας, θα προκύψει εφόσον οι θεσμικές και κανονιστικές δυνατότητες δοθούν με σκοπό την ανεξαρτησία και τη διαμόρφωση συμμαχιών και δημιουργικών συνεργασιών.

 • Ο «Κλεισθένης» δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη οργανωτικής και αναπτυξιακής πορείας των Δήμων και Περιφερειών. Πέρα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν για τη λειτουργία των οργανισμών,απαιτείται προώθηση νέων διατάξεων,διοικητικού,οικονομικού και αναπτυξιακού περιεχομένου που θα συμβάλλουν στην αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.

 

Share.

Leave A Reply