Δευτέρα, 10 Μαΐου

Συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων τη Δευτέρα

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα με τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.         Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 88/107-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Στερεά  Ελλάδα” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.         Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 86/2018 μελέτης της ΤΥΔΛ με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 & 30/09/2018” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
3.         Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 (3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
4.         ‘Εγκριση μετακίνησης της Δημάρχου εκτός έδρας   και εξειδίκευση της πίστωσης για  συμμετοχή  της στην διημερίδα  “ Άνάπτυξη των πόλεων μέσα από τα ποτάμια τους” που θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
5.         ‘Εγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
6.         ‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Share.

Leave A Reply