Πέμπτη, 6 Μαΐου

Συνεδρίαση του Δ.Σ το μεσημέρι της Μ. Τρίτης

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, θα πραγματοποιηθεί στις   23/04 ημέρα Μεγάλη Τρίτη   και ώρα  16.00   στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης. 

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.         Αντικατάσταση του μέλους και του αναπληρωτή αυτού , του κοινωνικού φορέα Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς στο Διοικητικό Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2.         Aνάκληση της αριθμ.49/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μετεγκατάσταση , επέκταση της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε” σε θέση νοτιότερα της υφιστάμενης θέσης Λιμανάκι Δ.Κ Κυριακίου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3.         Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 41804/12-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΠ465ΧΙ8-Β12) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη/τροποποίηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 766». ΚΥΠΡΑΙΟΣ
4.         Εγκριση  σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  για την κατασκευή του έργου “ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , εξουσιοδότηση  της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης & Ορισμός Εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση . ΚΥΠΡΑΙΟΣ
5.         Τροποποίηση της από 28-2-2018 (ΑΔΑ:72ΝΙΟΕ56-81Τ) Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ της “ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α” και του Δήμου Λεβαδέων για την Πράξη “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ”. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
6.         Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την εκτέλεση του με αυτεπιστασία έργου “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λεβαδέων” και εξειδίκευση πίστωσης. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
7.         6Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (70/2019 Απόφαση Ο.Ε) ΚΟΣΜΙΔΗ
8.         Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το ΠΔ 524/80 παρ. 2 άρθρο 4 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
9.         Τροποποίηση της 282/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων μείωσης των δημοτικών τελών των δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ΚΩΤΣΑΔΑΜ
10.     Πραγματοποίηση Συνδιοργάνωσης  Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’ Εκπαιδευτικό camp για παιδιά στο Δημοτικό Κλειστό  Γυμναστήριο Λιβαδειάς στις 17-21 Ιουνίου 2019  ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
11.     Πραγματοποίηση Συνδιοργάνωσης  Αθλητικής εκδήλωσης,‘’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στη  ΔΑΥΛΕΙΑ  21 – 23 Ιουνίου 2019  ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
12.      Πραγμοτοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” στις 11 Ιουνίου 2019 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
13.      Πραγμοτοποίηση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες στο Ζερίκι ΚΩΤΣΑΔΑΜ
14.      Πραγμοτοποίηση συνδιοργάνωσης του 38ου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα ΚΩΤΣΑΔΑΜ
15.      Πραγμοτοποίηση εκδηλώσεων του 17ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου ΚΩΤΣΑΔΑΜ
16.      Πραγμοτοποίηση συνδιοργάνωσης σεμιναρίου “Η θέση της γυναίκας στον παραδοσιακό χορό” στις 5 Μαϊου 2019 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
17.     Προγραμματισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφώνια 2019 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
18.      Πραγμοτοποίηση   εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου της Τ.Κ. Δαύλειας “Αγίου Πνεύματος” ΚΩΤΣΑΔΑΜ
19.     Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων  για τη συμμετοχή της στη 2η Χορωδιακή Συνάντηση Μεγαλόπολης στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μεγαλόπολης. ΚΩΤΣΑΔΑΜ
20.     Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στο Γκτάνσκ της Πολωνίας  που μετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” ΔΗΜΑΡΧΟΣ
21.     Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης

του οφειλέτη Σκουρολιάκου Παναγιώτη του Ιωάννη λόγω λανθασμένου               τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

ΚΟΣΜΙΔΗ
22.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες στο Ζερίκι στις 9 Ιουνίου  2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
23.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του 17ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ.Αγ.Γεωργίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Αγ.Γεωργίου στις 22 Ιουνίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
24.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την συνδιοργάνωση του Δήμου με το Σύλλογο Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς  του 38ου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα, στις 6-8-Ιουλίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
25.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση  αθλητικής εκδήλωσης‘’Εκπαιδευτικό camp για παιδιά  στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς΄΄ συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΠΟΛΛΩΝ στις 17-21 Ιουνίου  2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
26.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση  αθλητικής εκδήλωσης ‘’79η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση στον Ελικώνα΄΄ σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης στις 20-21 Ιουλίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
27.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση  αθλητικής εκδήλωσης ‘’Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας΄΄σε  συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας στις 19-21 Ιουλίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
28.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση  αθλητικής εκδήλωσης ‘’Παιδικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου στη Δαύλεια ΄΄ σε  συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΠΟ ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ στις 21-23 Ιουνίου  2019΄΄ ΚΟΣΜΙΔΗ
29.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης ΄΄Ολοκαύτωμα στο Καλάμι’’ Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου’’στις 11 Ιουνίου 2019. ΚΟΣΜΙΔΗ
30.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση σεμιναρίου ΄΄Η θέση της γυναίκας στον παραδοσιακό χορό΄΄ σε  συνδιοργάνωση του Δήμου με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λιβαδειάς, στις 5 Μαίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
31.     Εξειδίκευση πίστωσης  για έξοδα μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων Ελλήνων καλλιτεχνών και των διοικητικών υπαλλήλων στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” ΚΟΣΜΙΔΗ
32.     Εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου της Τ.Κ. Δαύλειας “Αγίου Πνεύματος” ΚΟΣΜΙΔΗ
33.     Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.)  της οφειλέτη Κολοκυθά Ρηγίνα του Θεοδώρου καθώς και του συνιδιοκτήτη Κολοκυθά    Ανδρέα του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου βεβαίωσης. ΚΟΣΜΙΔΗ
34.     Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 31/2019  μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΚΥΠΡΑΙΟΣ
35.     Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους που κατασκευάζεται το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
36.     « Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
37.     Συγκρότηση “ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ” Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ). ΚΥΠΡΑΙΟΣ
38.     Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
39.     Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
40.     Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση Πεζοδρόμων” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
41.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για                         « ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » ΚΥΠΡΑΙΟΣ
42.     Έγκριση της υπ αριθμ 21/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ.ΔΗ.Λ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
43.     Υποβολή της υπ΄ αριθμ. 14/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
Share.

Leave A Reply