Σάββατο, 8 Μαΐου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων τη Δευτέρα

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, ορίστηκε για τη Δευτέρα  30 Σεπτεμβρίου και ώρα  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (151/2019 Ο.Ε).

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Β΄Παραδοτέου της Υπηρεσίας : ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017” ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 467/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί “διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ.38 Ν.4497/2017) & έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων & λοιπών οργανωμένων  αγορών Δήμου Λεβαδέων (18/2019 απόφαση  ΕΠΟΙΖΩ)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4) Καθορισμός τελών  χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2019.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 1. II.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6)  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2019

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7)  Λήψη απόφασης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος

      ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ &      ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ” με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ &      ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙς ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

8)  Έγκριση Η και Ζ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : « Συντήρηση και

       επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) »

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  9) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ

     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10) Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού σε ένα φωτιστικό σώμα στην περιοχή πλησίον του

     2ου Λυκείου Λιβαδειάς.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

IΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

11) Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων παιδαγωγικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) νεοιδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ  “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020”

 • Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

12) Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων  για τη συμμετοχή της

       στην επετειακή εκδήλωση “Αφιέρωμα στο Έπος του 1940” στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

 • Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

ΙVΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

13) Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος
 1. V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

14 ) Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:   “Διαχείριση Βιοαποβλήτων

        Δήμου Λεβαδέων”

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Δήμου Λεβαδέων»

15)  Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη βελτίωση της Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Αγ. Γεώργιο με παράκαμψη της Αγ. Παρασκευής στο Ν. Βοιωτίας.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

16) Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας «ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

      ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

17) «Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 4 & 12 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ENA ΕΤΟΣ” από τους οικονομικούς φορείς: 1) ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ, 2) ΑΥΓΕΡΗΣ Ν.ΧΡΙΣΤΟΣ »

 • Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος   Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Share.

Leave A Reply