Κυριακή, 18 Απριλίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, ορίστηκε για τη Δευτέρα 12η Νοεμβρίου, ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα  θέματα:

  1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (382/2018 Απόφαση Ο.Ε)
  2. 2.Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης Γ΄τριμήνου 2018 (383/2018 Απόφαση Ο.Ε)
  3. Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου: <>.
  4. Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  καθώς και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: <>.
  5. Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαίκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – B’ ΔΟΣΗ”
  7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 1/5 έως 23/10/2018 για το Δήμο Λεβαδέων”
  8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβασης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
  9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής εργασιών για “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ”
  10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων
Share.

Leave A Reply