Δευτέρα, 8 Μαρτίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κεκλεισμένων των θυρών  θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (Η  226/2020 Απόφαση Ο.Ε   )

 

2) Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (Η  245/2020 Απόφαση Ο.Ε   )

 

 • Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3) Υποχρεωτική έγκριση της 17ης   αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου   αριθμού  δεκαπέντε πέντε (15)   ατόμων με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ειδικότητας ΥΕ  Καθαριστών/καθαριστριών  μερικής απασχόλησης  ,  διάρκειας   τεσσάρων  ( 4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών  μονάδων  του Δήμου Λεβαδέων  δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ( αριθμ. 246/2020 Απόφαση Ο.Ε)

 

 • Εισηγητής    Δήμαρχος  Λεβαδέων κ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ .Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ.

4)  Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση   αστικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , στην πόλη της   Λιβαδειάς

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5)  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

6)   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυριακίου με το διακριτό τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7)  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου Δαύλειας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020 -2021

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΙΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8)  Εγκριση του υπ΄ αριθμού 83/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου   με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

9)   Έγκριση του υπ΄ αριθμού 85/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου   με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

10)  Δωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίου

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

11) Γνωμοδότηση επί της “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.” στις θέσεις <> και <> των Δήμων Αλιάρτου – Θεσπιέων και της Κοινότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων” (H Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ θα σας σταλεί ηλεκτρονικά)

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 1. V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 12) Τροποποίηση  της  από 29-3-2017 σύναψης  σύμβασης  Διαδημοτικής Συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  και του Δήμου Λεβαδέων,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων και ειδικότερα   του  άρθρου  3 «Διάρκεια Σύμβασης

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ
Share.

Comments are closed.