Κυριακή, 24 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  16/10/ 2019 και ώρα  18:00, με θέματα:

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Εγκριση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της από 25-9-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Ορισμός δυο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λεβαδέων

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3).Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ( Σ.Π.Ο.Α.Κ ) « Ο Αρίων »

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4)  Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 5) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6) Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8) Ορισμός Προέδρου και μελών (εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων) Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9)  10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (177/2019 Ο.Ε).

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10) Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

11)  Ορισμός υπευθύνων τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση    Πάγιας Προκαταβολής των Κοινοτήτων

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12) Άνοιγμα ιδιαίτερου λογαριασμού στην Atticabank

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13) Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81  για το έτος 2019

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14) Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης   των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του  ΠΔ  270/81 , για το έτος 2019.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  II     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15)  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 3ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”  .

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

16) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 1ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων”  .

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

17) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

18) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου :  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

19) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

20)  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσίας  για « ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ACE  ERP »

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

21) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

IΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

22)  Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων  για τη συμμετοχή της στο 13ο Φεστιβάλ Χορωδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ψαχνών Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων “Η ΕΚΦΡΑΣΗ”.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

ΙV   ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

23)  Προγραμματισμός εορτασμού Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου  2019 στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

24) Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Δίκτυο Νέων Βοιωτίας.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

25) Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος
Share.

Leave A Reply