Δευτέρα, 17 Μαΐου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου  και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Θηβαίων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.3852/2010.
 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Θηβαίων έτους 2019.
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 139/2018 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί ψήφισης Προγράμματος δράσης – Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 και Πινάκων Στοχοθεσίας αυτής.
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 126/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας περί έγκρισης προϋπολογισμού τους οικ.έτους 2019.
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ.127/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας, περί έγκρισης Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2019.
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2018 απόφασης των Σχολικών Επιτροπών των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ.Θηβαίων, περί έγκρισης απολογισμών ετών 2011-2017 αυτών.
 1. Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί της εγκατάστασης  αποτεφρωτηρίου στη θέση «Μεγάλη Γέφυρα Ριτσώνας Ν.Ευβοίας».
 1. Έγκριση για τη διαγραφή ποσού 443,66€ και επιστροφή/συμψηφισμός ποσού 183,56€ από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης της Δ.Κ. Βαγίων που αφορούν σε κατανάλωση ύδρευσης της κ. Χατζήνα – Στάμου Ασημίνας.
 1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στη Δ.Ε. Θήβας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 39/2018 απόφαση της Δ.Κ. Θήβας).
 1. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων”.
 1.  Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για της δημοπρασίες μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.
 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 358/2018 Α.Δ.Σ. περί προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1,18τ.μ., στην οδό Ηρακλέους στη Θήβα, με τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης του τιμήματος του προσκυρωτέου ακινήτου.
 1. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κατσέλη Μενέλαο του Γεωργίου, κατοίκου της Δ.Κ. Θηβών του Δ.Θηβαίων.
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου του Νίκα Νικόλαου για ανέγερση ψυκτικών θαλάμων – συσκευαστήριο και διώροφο κτίριο γραφείων στο Τάχι Θηβών, θέση Κονιζός.
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου του Κύρτσου Κυριάκου για “Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής επεξεργασίας, υποσυσκευασίας και διακίνησης μεταλλικών προϊόντων ανακύκλωσης” στο Τάχι Θηβών, θέση “Μεγάλη Ράχη”.
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου της Λουκίας – Παρασκευής Τζουμανέκα για Ψυγείο – Συσκευαστήριο στη ΔΚ Βαγίων, θέση “Βρύση Κώστα”.
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου σε αγρόκτημα Ιωάννη Σιαπέρα και Γεωργίου Φλουσκούνη στην Παραλία Αλυκής της ΤΚ Ξηρονομής.
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου Μπεκρή Δημήτριου για βιοτεχνική αποθήκη στη θέση Ταχέικα Λουτουφίου.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων εργασιών του Δήμου Θηβαίων.
Share.

Leave A Reply