Δευτέρα, 19 Απριλίου

Συνεδριάζει την Τρίτη το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων ορίστηκε για την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, ώρα  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης για την επαναδέσμευση του ακινήτου ιδιοκτησίας Παπαχατζή στο Ο.Τ. 336 στη Θήβα.

2. Έγκριση έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού β’ τριμήνου οικ. έτους 2018 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 236/2018 απόφαση Οικον. Επιτροπής).

3. 8η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2018.

4. Έγκριση απολογισμών έτους 2016-2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’αριθ. 14/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων).

5. Ενημέρωση για την εμποροπανήγυρη που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας κατά το διάστημα από 23/8 μέχρι 29/8/2018.

6. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια – τοποθέτηση μη μόνιμων μέσων εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμεΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο : «Δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

7. Υποβολή συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια – τοποθέτηση μη μόνιμων μέσων εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμεΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών στο Δήμο Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητας και καινοτομία 2014-2020».

8. Έγκριση συνεργασίας και όρων συμφωνητικού με το Φιλοζωικό Σύλλογο Θήβας «Άγιος Φραγκίσκος» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» του Δ.Θηβαίων.

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 1.529,34€ από τον υπ’αριθ. 1236 χρηματικό κατάλογο που αφορά πράξη επιβολής εισφοράς γης σε χρήμα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4315/2014.

10. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Σταμέλου Δημήτριου του Λουκά στη Δημοτική Κοινότητα Βαγίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 49/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2016».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστική παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου».

Share.

Leave A Reply