Τετάρτη, 14 Απριλίου

Συνεδριάζει το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη, το Δ.Σ Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί και η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στις 7 το απόγευμα με τα ακόλουθα θέματα:

 1. I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1)  Εγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (114/2020 Απόφαση Ο.Ε)

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

2) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Εργων έτους 2020 (3/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) 

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3)  Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, καθιέρωση σε 12ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακών και επίσημων αργιών της υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση «Μάκρεσι» της Κοινότητας Λιβαδειάς

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

 

  ΙΙ.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4)    Παραλαβή των μελετών  στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμό 16047/04-07-2019 Σύμβασης

ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

       ΕΡΓΟΥ  ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5)    Εγκριση της υπ΄αριθμ 36/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6)  Έγκριση της υπ αριθμ 53/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων ».

 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7) Απευθείας  αγορά ακινήτου επί των οδών Φειδιππίδη και Ηνιόχου του Δήμου Λεβαδέων

 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΙΙΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

8) Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης για το “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου” στις 11 Ιουνίου 2020

 

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος9) Πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής και  μνήμης για τους εκτελεσθέντες στον Ελικώνα «Ζερίκι».

   

  • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

   

  ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ  

        ΜΑΘΗΣΗΣ

   

  10) Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων  για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

   

  • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

   

  11) Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, και τροποποίηση του σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα(ΑΥΙΜ) των Υποέργων (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, (2) Παροχή Συσσιτίου, (3) Κοινωνικό Φαρμακείο.

  • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

   

 

Share.

Comments are closed.