Κυριακή, 24 Ιανουαρίου

Τελευταία συνάντηση του Α΄ κύκλου της “Τροφώνιας ακαδημίας”, για την Κωπαΐδα

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η 10η και τελευταία συνάντηση του Α΄κύκλου της Τροφώνιας ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, (18:00 έως 21:00) στην αίθουσα του Θολωτού, στην Κρύα.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν  εντάσσονται στην ενότητα «ΚΩΠΑΪΔΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ» και είναι μεγάλης σημασίας καθώς σχετίζονται με την διερεύνηση της προοπτικής βιώσιμης  καλλιέργειας στον κάμπο της Κωπαΐδας.

Ειδικότερα τα θέματα που θα αναπτυχθούν θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

ü  Υπάρχει δυνατότητα υιοθέτησης ήπιων γεωργικών πρακτικών, που θα είναι οικονομικά βιώσιμες και θα μπορέσουν να “θεραπεύσουν” τα προβλήματα της συμβατικής γεωργίας;

ü  Ποια είναι τα χρόνια προβλήματα του Κωπαϊδικού και παρακωπαϊδικού πεδίου που έχουν σχέση με το αποστραγγιστικό – αρδευτικό σύστημα της Κωπαΐδας και τους συντελεστές παραγωγής: νερό και έδαφος;

ü  Υπάρχουν προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας ώστε να διατηρηθεί η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ανεκτά επίπεδα τόσο από οικονομικής όσο και από οικολογικής άποψης;

ü  Υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες σήμερα που να συνδυάζουν την παγκόσμια ζήτηση, να μπορούν να ενταχθούν στα νέα πρότυπα διατροφής αλλά και  σε προγράμματα αμειψισποράς;

Ο κύκλος θα κλείσει με το θέμα:

ü  Ο Θεός Πάνας και το όραμα ενός άλλου  πιο «ολιστικού» και φυσιοκεντρικού κόσμου

Share.

Leave A Reply