Σάββατο, 8 Μαΐου

Τι αλλάζει στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τέσσερις ομάδες προσανατολισμού όσα και τα επιστημονικά πεδία, «σπάσιμο» των Θετικών επιστημών, κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, αντικατάσταση των Λατινικών από την Κοινωνιολογία, ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις για το Λύκειο ● Με δήλωση προτίμησης σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης ή Πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις η εισαγωγή στην τριτοβάθμια.

Τις μεταρρυθμίσεις στο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, σε συνέντευξη Τύπου.

Η πρόταση του υπουργού για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι οι εξής:

► Στη Β’ Λυκείου να ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες σπουδές, δηλαδή οι μαθητές τελειώνοντας την τάξη να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον το επιλέξουν.

► Η Γ’ Λυκείου να παίζει τον ρόλο προπαρασκευαστικής τάξης για εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπ. Παιδείας προκρίνει αλλαγές του προγράμματος σπουδών της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, ενώ η Β’ Λυκείου, όπως και οι υπόλοιπες τάξεις της δευτεροβάθμιας, θα αναμορφωθούν σταδιακά.

Η μόνη αλλαγή στη Β’ Λυκείου που θα εφαρμοστεί από τη φετινή σχολική χρονιά (σ.σ. οι υπόλοιπες θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019-20, δηλαδή από τους μαθητές που φέτος θα ξεκινήσουν να φοιτούν στη Β’ Λυκείου) αφορά το μάθημα «Πολιτική Παιδεία», το οποίο αντικαθίσταται από το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρατία» με αντίστοιχη αλλαγή του σχολικού εγχειριδίου.

Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:

1. Οι τρεις ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις και η καθεμία από αυτές αντιστοιχεί σε ένα επιστημονικό πεδίο.

2. Τα βασικά μαθήματα κάθε ομάδας είναι τα ίδια με την αντίστοιχη σημερινή ομάδα προσανατολισμού, με εξαίρεση το μάθημα των Λατινικών, το οποίο αντικαθίσταται από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Παράλληλα, τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο είναι εξεταζόμενο μάθημα για όλους τους υποψηφίους.

3. Η ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών διαιρείται σε δύο επιμέρους ομάδες: την ομάδα προσανατολισμού Θετικές Σπουδές και την ομάδα Σπουδές Υγείας. Η πρώτη οδηγεί στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο και η δεύτερη στο τρίτο.

4. Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται με στοιχεία της κοινωνικής διάστασης της οικονομίας.

5. Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι τόσο για το απολυτήριο Λυκείου όσο και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βασική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότικαταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας και όλα τα μαθήματα είναι ισότιμα.

6. Για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) προβλέπονται τρία μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία έξι ώρες, Θρησκευτικά μία ώρα και Φυσική Αγωγή δύο ώρες)· επίσης προβλέπονται δύο διδακτικές ώρες για ένα μάθημα επιλογής. Για τα εσπερινά ΓΕΛ προβλέπονται δύο μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία έξι ώρες και Θρησκευτικά μία ώρα).

7. Τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος σπουδών με έξι διδακτικές ώρες για το καθένα.

8. Για τα ημερήσια ΓΕΛ προβλέπεται τρεις ώρες την εβδομάδα, μία για κάθε ένα από τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος στους μαθητές του για επίλυση αποριών, συζήτηση εργασιών κ.ά.

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια

Οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθμια μετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου υποχρεούνται να συμπληρώσουν δήλωση προτίμησης με τα δέκα τμήματα στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά προτεραιότητα.

Οι μαθητές που δεν θα υποβάλουν την εν λόγω δήλωση χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια για εκείνη τη χρονιά.

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά τμήμα θα προκύψει ένας αριθμός τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίδιος ή μικρότερος από τον αριθμό των εισακτέων.

Τα τμήματα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων θα υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων ονομάζονται Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ). Τα υπόλοιπα τμήματα ονομάζονται Τμήματα Πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΤΠΠΕ).

Λίγες μέρες μετά την υποβολή της δήλωσης ο μαθητής θα ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΕΠ ή σε ΤΠΠΕ.

Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν: α) αυτές στις οποίες θα περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και β) αυτές στις οποίες όλα τα τμήματα είναι ΤΠΠΕ.

Οι μαθητές της δεύτερης κατηγορίας θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές καθώς από τις προτιμήσεις τους δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.

Τον Φεβρουάριο οι μαθητές της πρώτης κατηγορίας θα δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσμευτική.

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές ο βαθμός θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου.

Share.

Leave A Reply