Πέμπτη, 13 Μαΐου

Ξεκινάει η επανακατασκευή του 1ου ΕΠΑΛ Θήβας

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στις 18 Ιουλίου υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικού κτιρίου 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Θήβας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας «ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ποσό των 46.523,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι του αρχικού προϋπολογισμού των 89.000,00 €.

Το προαναφερόμενο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

– Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

– Καθαίρεση σαθρών οροφοκονιαμάτων και επιχρισμάτων και ανακατασκευή αυτών (σποραδικά).

– Επισκευή και συντήρηση W.C. (αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων ειδών υγιεινής και αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων θυρών W.C.).

– Καθαίρεση φθαρμένων και επικίνδυνων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων εξωστών και κλιμάκων και αντικατάσταση αυτών.

– Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων (σποραδικών) του προστατευτικού στηθαίου εξώστη και ανακατασκευή αυτού.

– Τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων παραθύρων.

– Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών και κατασκευή νέων.

– Στεγανοποίηση αρμών οροφής μεταξύ κτιρίων.

– Αποξήλωση και επανακατασκεύη κατεστραμμένων πλακοστρώσεων αύλειου χώρου.

– Αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων επενδύσεων εξωτερικών κλιμάκων.

– Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου.

– Αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων ποδιών παραθύρων.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων στους 6 μήνες.

Share.

Leave A Reply