Πέμπτη, 6 Μαΐου

Υποβολή δηλώσεων καταγραφής επιφάνειας αποθηκών για τον υπολογισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε αποθήκες (αγροτικές, εμπορικές, διανομής εμπορευμάτων και λοιπές επαγγελματικές αποθήκες), απαιτείται η δήλωση καταγραφής της επιφανείας αυτών, είτε βρίσκονται σε εντός σχεδίου ή σε εκτός σχεδίου περιοχές, εντός των διοικητικών ορίων του καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

Προκειμένου να γίνει ορθότερη και δικαιότερη η εφαρμογή υπολογισμού του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καλούνται οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων προκειμένου να υποβάλλουν σχετική δήλωση τετραγωνικών μέτρων να προσέλθουν μέχρι και την Δευτέρα 30 Σεπτέμβρίου 2019, στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Λεβαδέων, οδός Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Β Μπάκας τηλ. 22613 – 50878 και Γ. Βαρελάς 22613 – 50877).

Σημειώνεται ότι η δήλωση είναι υποχρεωτική.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και Οικοδομικής Άδειας , όπου υπάρχει
  2. Πρόσφατη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9
  3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ

Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων (εταιρείες) την δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος, ή ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

Share.

Leave A Reply